اطلاعیه سبد کالا، اهدایی دولت برای دانشجویان متاهل. دانشجویان متاهل و متقاضی این تسهیلات می توانند تا روز دوشنبه مورخ 23 دی ماه به آموزش دانشگاه مراجعه فرمایند.