پذيرش دانشجويان ممتاز از ساير دانشگاههاي كشور برای مقطع كارشناسي ارشد در سال تحصيلي ( 94-93 ) ... فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي( با عناوين روزانه / شبانه ) بوده و شامل دانشگاههاي پيام نور، غير ..... قابل توجه دانشجويان متاهل متقاضي سبد كالا.