دانشگاه جامع علمي كاربردي كنگان. Iran / Bushehr ... ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی کنگان تا کی هست. 3 سال پیش | پاسخ ... دانشگاه علمی کاربردی شده مثل قوطی حلب.