4 ا کتبر 2012 ... وی در سال اخیر برای ارائه "رشته بازیگری" در دانشگاه علمی کاربردی ... عروسکی و همچنین برای اولین بار رشته «دستیاری کارگردانی نمایش» را به ...