24 ژوئن 2015 ... سرکار خانم غفاری اسلام ؛ رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان همدان. تلفن تماس: 32533522-081 داخلی 108 ...