اين وبلاگ جهت استفاده اساتيد و دانشجويان IT دانشگاه علمي كاربردي جهاد دانشگاهي همدان درست شده است. از اين وبلاگ جهت ارائه فايل ها و مطالبي كه اساتيد تدريس مي كنند و ...