در این کارگاه که با حضور پرشور دانشجویان،پرسنل و اساتید مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی نیم ور برگزار گردید، جناب سروان حاج اسماعیلی میهمان ویژه برنامه به ...