به گزارش صریر، دیداری با حضور مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی نیم ور با حضور امام جمعه محترم نیم ور در شهر نیم ور سه شنبه ۲۴ فروردین در دفتر امام ...