طی حکم از سوی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی، معاونان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری مشهد منصوب شدند.