26 فوریه 2014 ... ... دانشجو» از ساری، عصر دیروز ساعت پنج بعد از ظهر بر اثر نشتی گاز از مخزن گاز مایع در مرکز آموزش علمی- کاربردی گلدشت کلاردشت، پنج نفر ...