23 ا کتبر 2016 ... برگزار کننده: دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد قائم شهر ... آدرس پستی دبیرخانه: مازندران- قائم شهر- جاده کیاکلا--کلاگر محله-معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر ... همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی (۱۳۹۲) ... در نظام آموزشی ایران; ۳ آذر ۱۳۹۵: پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش ...