دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 11 تهران - انقلاب , Tehran, Iran. 5 likes. College & University.