22 مه 2011 ... جزوات رشته کتابداری دانشگاه پیام نور ... رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه در ایران سابقه فعالیت نظام ... پورعباس با بیان اینکه هزار رشته محل جدید در ۶ ماهه اول سال جاری در دانشگاه جامع علمی کاربردی طراحی شده است، ...