بخش مهندسی فناوری اطلاعات (IT) یکی از جدیدترین و به‌روزترین بخش‌های دانشکده مهندسی ... این بخش در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد، و دکتری دانشجو می پذیرد.