در حال حاضر در دانشگاه علمی کاربردی بوکان رشته حقوق در دو گرایش حقوق ثبتی و شورای حل اختلاف در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوشته دایر می باشد