رشته طراحی صنعتی در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1372 ده سال پس از ... خلق این تولیدات ماشینی، طراحی محصولاتی با کیفیت، بهینه، کاربردی و زیبا می باشد  ...