آمار دانشجویان به تفکیک رشته ... پیوند های مفید. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان بوشهر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ... بازدید جناب اقای دکتر حسینی نیا از مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای بوشهر ... برگزاری جلسه شورای اموزشی مرکز علمی کاربردی فنی حرفه ای بوشهر.