مرکز جامع علمی کاربردی چابهار چابهار سیستان و بلوچستان ایران. ایمیل: ... 1)مسئول حراست دانشگاه جامع علمی کاربردی منطقه آزاد چابهار 92 تا کنون. 2)مسئول نظارت واحد ...