17 ا کتبر 2012 ... دقت داشته باشید در برخی بندها و ماده های این آیین نامه ، دانشگاه پیام نور قوانین ... گروه آموزشی موظف است برای هدایت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو ورود، یکی ... پیام نور فعلا اخراجی به دلیل مشروطی ندارد و محدودیتی در مشروط شدن نیست!!