نهاد رهبری آزمون کتبی مدرسی مصاحبه اساتید معارف اسلامی. ... قابل توجه متقاضیان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لطفا جهت انجام مصاحبه علمی جهت کسب مجوز ...