دانشگاه معارف اسلامی , آزمون کارشناسی ارشد و دکتری , مدرسی معارف اسلامی , تربیت اساتید معارف , گرایش های ... فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی.