-داراي كد مدرسي از دانشگاه آزاد اسلامي و id تدريس از دانشگاه جامع علمي كاربردي - مدير گروه الهيات و معارف ... انس با معارف علوي ... كارشناس معارف حديث و نهج البلاغه ...