22 ا کتبر 2016 ... از اول آذر ماه؛. زمان نقل و انتقال دانشگاه علمی کاربردی. بهرامی نسب گفت: نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان این دانشگاه توسط واحد استانی صورت می‌گیرد ...