29 ا کتبر 2016 ... معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی خوزستان گفت: در تمام مقاطع تحصیلی ‌امکان نقل و انتقال در دانشگاه وجود دارد اما تنها با درخواست دانشجویان دارای ...